Grasrottrenerkurs – delkurs 1

Kurset består av én teorikveld på Idrettshuset (torsdag 20. april i Konnerudhallen eller onsdag 26. april kl19.00 begge dager på Idrettshuset), der det kreves at e-læringskurs (tar om lag 3 timer å gjennomføre) er bestått i forkant. Ettersom det kun er én teorikveld skal alle modulene i e-læringen være gjennomført. Oppskrift for hvordan man kommer seg inn på e-læringen ligger i vedlagte word-dokument.

 

Praksisøkter gjøres i forbindelse med egen lagstrening etter avtale.
Meld dere på her: https://forms.gle/T6g7cr5waPoMrTqz6

 

Ved spørsmål, kontakt trenerveileder Andreas Fjelltoft: afjelltoft@gmail.com

Klubben tar sikte på å arrangere delkurs 2 også i løpet av våren. Mer informasjon kommer.

Trenerutviklingsprogram i regi av NFF Buskerud og Strømsgodset

Sammen med NFF Buskerud vil Strømsgodset Toppfotball gjennomføre et modulbasert trenerutviklingsprogram gjennom 2023-sesongen. Målgruppa er trenere for spillere i alder 12-19 år, enten du har Grasrottrener-kurs eller UEFA B-lisens.

Mer informasjon om trenerutviklingsprogrammet finner du her: https://www.godset.no/nyheter/tar-ansvar-for-trenerutvikling-i-regionen