Foreløpig er det administrasjonen som publiserer sakene dine på nettsiden. Derfor send tekst og bilde/r i en e-post til administrasjonen ved Brage/Øystein eller Egil som legger ut saken for deg. Sakene burde ha generell appell for å bli lagt ut.

Det du gjør er

Du skriver en e-post til brage@konnerud.no. Denne må inneholde minimum:

  1. Overskrift: 
  2. Hovedtekst: 

I tillegg kan du legge til:

  1. Innledning:
  2. Bilde (legges som vedlegg)
  3. Vedlegg (legges som vedlegg)

Greit å vite

  • Teksten du sender blir lagt ut slik som du har skrevet den.
  • Bilder sendes sammen med teksten og må være i god kvalitet.
  • Du må selv sjekke at du har lov til å publisere bildet du sender med rettighetshaver og personer som vises på bildet.
  • Saken du skal legge ut skal være ferdigtygd med bilder for å bli lagt ut.