Balansebarn drives av KIL med en Idrettspedagog som lager opplegg for barnehagene. Balansebarn har fokus på barns lek, grunnleggende motoriske ferdigheter og erfaringsutveksling med barnehagene og deres ansatte.