Plan UKE 12 - IFO 2023
• Merking av tøy! Alle må huske å merke alt av utstyr og tøy de har på IFO. Det som ikke er
merket, blir stort sett bare lagt i felles gjenglemt.
• Vi er alltid tilbake til hallen ca.kl.15:30. Ønsker ikke at barna blir hentet før dette, da det kan
forstyrre opplegget.
• Anbefaler å legge alt av klær og sko i IFO-sekken etter hentinger på fredager slik at vi er sikre på at
ingenting blir borte under rydding. (Garderobene ryddes hver fredag og IFO-sekker tas inn, før de
setter ut igjen mandag før IFO åpner)
• Svømmekurs på Blekkspruten (kun for påmeldte)
• Hallen er opptatt på fredag i forbindelse med rigging til KIL-festen 24.
mars. Derfor blir det uteaktivitet på fredag. Husk utetøy!