Det er påkrevd at alle styremedlemmer, trenere, oppmenn, foreldrekontakter, og de som er med på aktivitet for barn og ungdom i Konnerud IL søker om,  og viser frem godkjent politiattest. Politiattest i idrettslag må fornyes hvert 3. år. Informasjon om politiattest finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest Søknad om politiattest gjøres elektronisk.

 Fyll ut “vedlegg til søknad om politiattest” med navn , fødselsnummer og stillingsbeskrivelse ( her kan det stå « verv frivillig organisasjon»)

Vedlegg til søknad om politiattest

Legg med utfylt skjema i den elektroniske søknaden, det er ca 4 ukers behandlingstid.  

Søk attest her

Ved retur av attest fra Politiet, skal attest fremvises for ansvarlig person i den enkelte gruppe.

Ansvarlige er:

  • Håndball – Anne Hallerud
  • Fotball – Øystein Claussen-Julsrud
  • Ski – Egil Bergman
  • Orientering – Egil Bergman
  • Bandy – Jan Rune Idal
  • Sykkel – Egil Bergman
  • Allidrett – Brage Rødal

 Frist for å levere inn godkjent attest er snarest.