Tittel Navn E-post Telefon
Styrets leder Aina Østlund Prestholdt Send e-post 93055148
Nestleder og Arrangement Bjørn Thomas Stenersen Send e-post 90207092
Økonomi Morten Holmsen Send e-post  
Sportslig leder Henning Sollie Send e-post 41615040
Trener og treningsopplegg Nils Ole Madsen Send e-post 47842722
Anlegg Bjørn Christian Fjære Send e-post 90114041
Anlegg Per Løchen-Westerlund Send e-post 98656261
Anlegg Lasse Nelstrøm