Velkommen som medlem!

Medlemskapet i Konnerud IL er inngangsdøren for å kunne delta i aktiviteter i idrettslaget. Alle utøvere, trenere og de som har et verv i Konnerud IL eller i en av gruppene (fotball, håndball, ski, bandy, orientering, sykkel og allidrett) må være medlem i Konnerud IL. Selv om du ikke vil delta aktivt i idrett, ønsker vi at du blir medlem i Konnerud IL. Bli med på å støtte idrettslaget i nærmiljøet og vårt omfattende arbeid for barn og ungdom.

Medlemskontingent må ikke forveksles med treningsavgift. For utøvere bestemmes treningsavgiften i den enkelte gruppe og er i de fleste tilfeller avhengig av alder og hvilke aktiviteter du deltar i. Innbetaling av treningsavgift sendes ut av gruppene på egen faktura.

Medlemmer som ikke er utøvere betaler ikke treningsavgift.

Familiemedlemskap? ta kontakt på medlem@konnerud.no

Bli medlem

Medlemskap i KIL gjelder for kalenderåret. 

Registrer deg/ditt barn som medlem

Medlemskontingenter 2023

Type  Pris
Familiemedlemskap 650,- 
Voksne o/18 år 400,- 
Junior u/18 år 315,- 
Pensjonister over 65 år 315,- 
KIL Senior 370,-
Støttemedlemskap 100,- 

Aktivitetsavgifter

Støtteordning

Solidaritetsfondet er et fond opprettet i samarbeid med Drammens Idrettsråd for å kunne tilby økonomisk støtte til barn som kommer fra familier med økonomiske utfordringer. Hver klubb styrer sin del av fondet og midler knyttes til hver enkelt klubb. Solidaritetsfondet har som mål å gi økonomisk støtte for at barn skal kunne delta i en fritidsaktivitet i nærmiljøet. Forutsetningen er at barnet ikke kunne deltatt i aktiviteten ellers gitt den økonomiske situasjonen i familien.

Ved hvilket som helst spørsmål rundt Solidaritetsfondet til KIL – ta kontakt med administrasjon i KIL.
Brage (Sportslig Leder) : brage@konnerud.no
Karianne (Daglig Leder) : karianne@konnerud.no

For å kunne søke solidaritetsfondet må man kunne begrunne hvorfor man selv ikke kan betale for medlemskap, utstyr, aktivitetsavgift, cup eller lignende som man søker støtte til.

Søkere skal selv ha sjekket med NAV om man kan få støtte av dem, da fritidserklæringen sier at alle barn i Norge har rett til å delta på én fritidsaktivitet.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/felles-innsats-for-fritidsaktivitet-til-alle-barn/id2503226/

SF er ment som et supplement til det offentlige ansvaret og ikke en erstatning. Idrettslaget skal likevel tenkte barnets beste og ta i bruk skjønn. Ved saker administrasjon i Konnerud Idrettslag er usikre på rådfører KIL seg med Drammens Idrettsråd.

Målet er å rekruttere barn og ungdom inn i ordinær aktivitet på tross av økonomiske barrierer.

SF er en økonomisk støtte som er ment å hjelpe til med deler av beløpet det trengs støtte til. SF skal ikke fullfinansiere et beløp eller forstås som et fritak.

Se søknadsdokument på norsk og engelsk som kan fylles ut og sendes til sportslig leder i Konnerud Idrettslag.

SOLIDARITETSFONDET Søknadsskjema

SOLIDARITETSFONDET Application for Sport Activity Funding

Ta kontakt ved spørsmål

Alle spørsmål angående medlemskap sendes til medlem@konnerud.no

Aktivitetsavgifter fotball 2023

Type                                                    Pris
< 9 år                                                    1.600,- 
11-12 år (7'er fotball) 2.100,- 
12 år (første års 9'er) 2.400,- 
13 år 3.600,- 
14 år-Senior 4000,-
C-lag/Damelag 3200,- 
Old Boys 1400,-
Vintertillegg 1150,-
Vintertillegg for 1 økt per uke 750,-

Aktivitetsavgifter håndball 2022/23

Type  Pris
7 år                                                       1.500,-  
8 år 1.500,-
9 år 1.700,-
10 år 2.100,-
11 år 2.300,-
12 år 2.500,-
13 år 3.300,-
14 år 3.600,-
15 år 3.700,-
16 år 4.200,-
J20 5.200,-
Senior                                                                5.200,-

Aktivitetsavgifter ski 2022/23

Type  Pris
8-10 år                                             600,- 
11-12 år                                                1.100,- 
13-14 år 1.400,- 
15-16 år  5.000,- 
Senior 3.500,-
Team Konnerud Junior deltakeravgift 18.000,- 

Aktivitetsavgifter orientering 2023

Type  Pris
0-8 år 0,- 
9-12 år 750,-
13-16 år 1500,- 
Satsende løpere 17 år og eldre 2.500,- 
Ikke satsende aldersgruppen 17-25 år 1.000,-
Ikke aktive barn/ungdom under 25 år 200,- 
Voksne over 25 år 200,-

Aktivitetsavgifter sykkel 2023

Type  Pris
Familiemedlemskap 850,- 
Barn og junior til og med 16 år 350,- 
Senior 450,- 

Aktivitetsavgifter bandy 2022/23

Type  Pris
A-laget 1.600,- 
Født 2012 850,- 
Født 2013 850,- 
Jenter 1.500,-
Lillegutt (f2010/2011) 500,-
Smågutt 1.500
Tilbake