Visjon

Skigruppas visjon er: ”Konnerud Ski: et inkluderende fellesskap med fokus på mestring og utvikling”

Skigruppas mål

  • Aktivisere flest mulig barn, ungdom og voksne og gi disse et meningsfylt og variert skiidrettstilbud.
  • Gi alle som deltar et sunt og trygt idrettsmiljø.
  • Gi alle, uansett nivå, muligheter til å utvikle seg videre innen skiidretten.
  • Utvikle gode skiløpere med høy kompetanse innen langrenn som senere, etter at den aktive karrieren er over, kan bidra aktivt som trenere og ledere.
  • Legge til rette for og utvikle toppidrettsutøvere.
  • Stimulere til og ha et tilbud for de som ønsker å satse på turløp.

For å nå vår målsetting og nærme oss vår visjon, vil følgende kjerneverdier være sentrale: Glede -  Engasjement -  Lagfølelse

Sportslig Utvalg (SU) er ansvarlig for å påse at vi etterlever og videreutvikler disse.

Kontaktperson

Håkon Stensland
Mobil: 41435000
Send e-post

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem