Datoer for KIL Club VÅREN 2023

  • Fredag 27.1 (Arrangert)
  • Fredag 17.2 (Arrangert) 
  • Fredag 24.3 (Arrangert)
  • Fredag 21.4 (Arrangert)
  • Onsdag 14. juni - Sommerfest!

Vi inviterer alle bidragsytere, samarbeidspartnere og sponsorer til Konnerud Idrettslag til vårt nye KIL Club! Et initiativ fra Henrik Lunda og Magnus Dahlby, som på vegne av idrettslaget, drar dette i gang på dugnadsinnsats. Det klare ønske om å gi noe og samle klubben i form av KIL Club et samlingspunkt for relasjonsbyggende arbeid for samtlige sponsorer og representanter fra Konnerud Idrettslag. KIL Club har til hensikt å skape en attraktiv arena for våre sponsorer å kunne delta i.

Hos oss er fokuset hvordan vi kan hjelpe hverandre til utvikling og vekst. Dette er en måte for idrettslaget å kunne gi noe tilbake til de trofaste bidragsyterne ved at man gis mulighet for å skape forretning og gode synergier blant sponsorene i et helt nytt lokalt forretningssamarbeid på Konnerud.

Hva er KIL Club?

Jo, KIL Club er en sponsorpool som møtes en gang pr måned. Vi samler og inviterer alle klubbens sponsorer, fra alle grupper. Alle som er med og sponser enten det er et skilt eller større omfang er med. Det vil i hovedsak være frokostmøter med 90 minutter varighet, og lokasjonen vil være i vårt nye Idrettshus på Konnerud Stadion. Det dekkes opp til enkel servering, mingel og et fast møteprogram. Fokuset skal være «hvordan kan vi hjelpe hverandre». Vi tror at med en nysgjerrighet til hverandre, og et oppriktig ønske om å hjelpe, vil dette være det beste utgangspunkt for suksess og utvikling for de som deltar. Gjennom KIL Club fasiliterer vi en struktur og systematikk for å bidra til dette.

Agenda

  • 7.30 Lett frokost med drikke, kaffe og te serveres på Idrettshuset, og vi mingler 15min.
  • 7.45 Agenda starter med litt generell informasjon og velkommen, samt 20 min med «Klubbens hjørne».
  • 8.10 Presentasjon av partnerne sponsorene. Hver sponsor får anledning til å presentere seg ( ca 1 min hver) og fortelle litt om hvem de er, hva de gjør og hva de f.eks ser etter av muligheter.
  • 8.30 Kåringer, månedens kampanje, aktivitet, nye samarbeid og suksesshistorier.
  • 8.45 Møteavslutning og mingel . Setter av siste 15 min til den løse praten og mingel . Fra kl 9 er det offisielle programmet over men fasilitetene holdes åpent dersom det skulle være behov for møter eller videre samtale

Vi sender i disse dager ut invitasjon gjennom SMS til appen SPOND . Denne appen er kommunikasjonskanalen vår. Her kan du melde deg på til arrangementene, og få den informasjonen du trenger rundt KIL Club og møtene.
Vi gleder oss til å se dere og skape nye muligheter sammen!

VEL MØTT!

Kontakt Send e-post for spørsmål om og rundt KIL Club!