Aktive Lokalsamfunn er samlebetengelsen på prosjekter og tiltak i Konnerud IL, og nedslagsfeletet til Drammen idrettsråd, hvor fokuset er på tiltak litt utenfor den ordinære idretten i laget.

På Konnerud startet vårt initiativ i Aktive Lokalsamfunn med "Av ungdom for ungdom" som regnes som flaggskipet innen idrett og skolesamarbeid i Drammen, men også Norge som sådan. "Konnerudmodellen" ble trukket opp på Stortinget som et eksempel på bærekraftige samarbeidsmodeller mellom idrett og skole for å økte fysisk aktivitet i skolen i 2018. 

Aktive Lokalsamfunn tiltak: