Sesongen varer hele skoleåret, med pauser i skoleferiene, og for de minste, en periode etter jul i tillegg (for å kunne delta på onsdagsrenn). Påmeldingsløsning i allidrett skjer på minidrett.no.

Info om ny sesong (22/23) for 2019-2017 og påmelding kommer her før sommerferien!
 

4 åringene 

Opplegget for 4 åringene følger vanlig plan og struktur med at øktene holdes i gymsalen i tilhørende skolekrets. På de erfaringsmessig største kullene fra Konnerud og Hallermoen deles gruppene i jente og guttegrupper. Grunnen til inndelingen er for å få like store grupper ettersom det ofte er stort tilsig av deltakere utover sesongen, og kullene er for store til å ha sammen i en gymsal. Innholdet i øktene følger det vi kaller ABC, som vil si at vi har fokus på lekende øvelser med smidighet og hurtighet (Agility), balanse (Balance) og koordniasjon (Coordination) som fokus. Forslag til øvelser blir lagt tilgjengelig for foreldretrenerne, samt årsplan med temaer for øktene.
Fireåringene øver på å komme til et stort rom og være med andre barn de ikke nødvendigvis treffer til vanlig, her gjør vi ulike leker sammen og prøver å innarbeide noen rutiner.

Alle grupper er avhengige av frivillige foreldretrenere.

KIL prøver i tillegg å ha på plass ungdomstrenere i hver gruppe sammen med foreldretrenerne. Alle barn under 6 år i Norge skal ha en forelder/foresatt eller annen voksen tilstede hele økten. De voksne som ikke er med som foreldretrenere sitter da på utsiden av gymsalen (garderobe, gang eller skolegård). Dette fordi barna lettere følger med og holder fokus i økta – samt at de voksne ikke tar opp den dyrebare plassen i gymsalen.  Ta kontakt på brage@konnerud.no om du kan tenke deg å stille som foreldretrener!

Foreldremøte for 2019 kullet blir: DATO KOMMER! 

Timeplan 2019

  • Kommer når vi har fått tildelt gymsaler fra kommunen! 

 

5 åringene 

Opplegget for 5 åringene skjer i Konnerudhallen. Vi deler inn hallen i fem soner og kjører allidrett for alle gruppene i hallen samtidig. Vi kommer da til å dele gruppene i fem faste grupper etter skolekrets. Hallermoen og Konnerud blir delt i jente og guttegrupper og vestbygda blir en gruppe. I hallen rullerer vi fra gang til gang mellom fem stasjoner. Dette vil også gi en forutsigbarhet i at barna vil kunne se hva de skal prøve neste gang. Noen gagner slepper vi opp med større grupper etter at barna har fått litt tid på å bli trygge i smågruppene. 

Innholdet i øktene følger det vi kaller ABC, som vil si at vi har fokus på lekende øvelser med smidighet og hurtighet (Agility), balanse (Balance) og koordniasjon (Coordination) som fokus. Forslag til øvelser blir lagt tilgjengelig for foreldretrenerne, samt årsplan med temaer for øktene.

Alle grupper er avhengige av frivillige foreldretrenere.

KIL prøve i tillegg å ha på plass ungdomstrenere i hver gruppe sammen med foreldretrenerne. Alle barn under 6 år i Norge skal ha en forelder/foresatt eller annen voksen tilstede hele økten. Vi kommer til å se om vi ikke får til å arrangere foreldretrening i treningsparken utenfor hallen på øktene med foreldre som ikke er foreldretrenere.

Foreldremøte for 2018 blir: DATO KOMMER! 

Timeplan 2018

Allidrett 2018 alle grupper: Konnerudhallen, DATO KOMMER! 

6 åringene 

Endelig er det tid for å starte med det vi kaller «Første klasse allidrett». Dette er året hvor vi i allidretten er rundt i de ulike gruppene i Konnerud IL og prøver de ulike idrettene! Alle seks idrettene i laget skal prøves i til sammen 5 økter. Disse fordeles på høst og vårsesong. Noe utstyr trengs for å prøve de mange ulike aktivitetene. Vi prøver å opplyse så godt som mulig om hva som trengs til de ulike øktene. Frykt ikke, Skattkammeret til Kirkens bymisjon har alt utstyret som trengs og låner det ut gratis, så skal ikke være nødvendig å kjøpe masse utstyr til barnet om dere ikke har det allerede, eller kunne tenke dere å ha utstyret. Det trengs ikke nytt eller dyrt utstyr.

Gruppene våre stiller med noen trenere til øktene, og planlegger opplegget, men det er mange barn på en gang gjerne, så foreldre som ønsker å bidra som trenere gjennom sesongen må si ifra til marianne@konnerud.no når dere ser årsplanen om hvilke idretter dere kan bidra i, evt enkeltøkter. Dette er også en god introduksjon/øving for foreldre som trener i spesifikk idrett, og første kontakt med ansvarlige i gruppene for enkelte.

Timeplan 2017 allidrett

I utgangspunktet skjer treningene på torsdager kl 17-18, med oppmøtepunkter på idrettsstadion på Konnerud. Vi vet allerede at håndballtreningene blir på tirsdager 17-18 og sånn sett ikke blir helt likt.

Kontaktperson

Marianne B. Rønde
Mobil: 
marianne@konnerud.no

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben og betlae aktivitetskontingent for allidrett i minidrett.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem