Vedtektene i KIL også kalt "Loven" ble revidert senest i 2021.