I dag (2023) er det 3000 medlemmer i KIL og vi har 6 aktive idrettsgrupper og flere andre aktivitetsprosjekter. 
Aktive lokalsamfunn er samlebetengelsen på aktiviteten vi gjør som ikke sorterer under idrettene våre. Eksempler på disse prosjektene er: Esport, Aktiv Senior, Balansebarn, Av Ungdom for Ungdom og Åpen hall.

Våre grupper

Fotball
Håndball
Ski
Orientering
Bandy
Sykkel

Allidrett
Senior

Hovedstyret

Vi er organisert med et hovedstyre bestående av fem personer og en vara. 
Daglig leder møter også i styremøter. Se hvem som sitter i hovedstyret.

Medlemskap

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem