Turportal

Orienteringsgruppa tilbyr mosjonsaktivitetene turOrientering og Stolpejakt i sommerhalvåret, vinter-turOrientering i vinterhalvåret.

Sesongen for våre aktiviteter er hhv april-oktober og desember-mars.
Oppdatert informasjon om turOrientering og Stolpejakt er å finne på klubbens turportal http://turorientering.no/Konnerud

Du kan også følge oss på Facebook.

Har du spørsmål angående turorientering ; ta kontakt med Trond Cato Martinsen på tlf 924 46 774 eller tur@konnerud.no

TurOrientering for personer med nedsatte funksjonsevner

Konnerud IL arrangerer lavterskeltilbudet “TurOrientering for personer med nedsatte funksjonsevner”.
Dette er et gratis aktivitetstilbud, basert på mosjonstilbudet “Stolpejakt”, tilrettelagt for personer som har problemer med å bevege seg på ulendt underlag.
Deltagelsen krever ingen forkunnskaper eller dyrt utstyr, og er tilgjengelig når det måtte passe deg.

Deltagerkart kan lastes ned fra klubbens turportal, eller hentes hos Fargexperten på Konnerudsenteret.