Velkommen til turOrientering for funksjonshemmede

Orienteringsgruppa i Konnerud IL tilbyr i år turOrientering spesielt tilrettelagt for funksjonshemmede; Stolpejakt. Det settes ut 30 turmål langs gangveier og rulleskiløyper sentralt på Konnerud, samtlige tilgjengelig for rullestol.

Vi tilby 3 turer, hver med 10 turmål. Deltagerkart kan lastes ned gratis fra vår turportal turOrientering.no/konnerud eller hentes hos Notabene på Konnerudsenteret.

Tur 1 står ute fra 15. april til 15. juni.
Tur 2 står ute fra 15. juni til 15. august.
Tur 3 står ute fra 15. august til 15. oktober.

Kartutsnittene har påført forslag til parkeringsplass/startpunkt med gps-koordinater. For de som reiser kollektivt er følgende bussholdeplasser sentralt på kartet:

Tur 1: Busslinje 24 – holdeplass Konnerud skol
Tur 2: Busslinje 22 – holdeplass Sørskogen
Tur 3: Busslinje 22/24 – holdeplass Bekkedalen

Postene kan tas i valgfri rekkefølge.

Turo Stolpe 3
På hver post (stolpe) er det et lite skilt på toppen med en kode.

Registrering av koder

Alle poster har en egen kode. Kodene kan registreres på 2 måter:

  1. Elektronisk på nett via turportalen no/konnerud. Husk å krysse av for «funksjonshemmet», ellers vil ikke postene gi poeng for merkekrav.
  2. Ved innsending av kontrollkort pr post.

Alle registrerte deltagere t.o.m. 16 år vil motta diplom.

 

Krav til merke og plakett:

Samtlige stolper teller 1 poeng. For å oppnå gullmerket må man i løpet av sesongen ha samlet 24 poeng. 15 poeng gir sølvmerket, mens bronsemerket krever 10 poeng.

Alle merker er gratis, og tildeles 1 gang pr valør.

Etter 5. sesong med oppnådde krav til gullmerket mottas bronseplakett, etter 10. sølvplakett og etter 15. gullplakett. Plaketter fås deretter for hvert 5. år med oppnådd krav til gullmerket.

Alle som ønsker merke eller plakett etter endt sesong bes registrere sine koder innen 1.november, samt informere arrangør pr e-post tur@konnerud.no NB! Dersom du ønsker merket tilsendt, må frankert konvolutt med navn og adresse sendes til Trond Cato Martinsen, Røstmyrveien 27, 3030 Drammen. Eventuelt kan henting av merke avtales med arrangør.

Turorientering på nett:

Konnerud IL benytter turportalen turOrientering.no/konnerud som informasjonspunkt. Dette er en fellesportal for klubber som tilbyr turOrientering i Norge. Her kan man bl.a. registrere postkoder og se hvem andre som har registrert poster, både lokalt og nasjonalt. I tillegg finner man en turblogg der alle deltagere kan utveksle opplevelser og erfaringer, samt komme med innspill til arrangør.

Følg oss gjerne på Facebook: «TurOrientering Konnerud IL»

Kontaktperson:
Trond Cato Martinsen, tlf 924 46 774, e-post tur@konnerud.no

Turo Stolpe 4
TurOrientering støttes av Miljødirektoratet