TurOrientering for 49.gang

Orienteringsgruppa kan i disse dager ønske velkommen til det 49.året med lavterskelaktiviteten turorientering i regi av Konnerud IL.

Årets tilbud består av 75 turmål fordelt på 5 kart; Konnerud skole, Haddelandsdammen, Sagdammen-Steglevann, Damåsen vest og Slåttmyråsen. 2 av kartene blir satt ut før 1.mai, mens resten kommer etappevis i løpet av mai. Samtlige 75 poster blir stående ute t.o.m. Skolens høstferie i begynnelsen av oktober.

I tillegg til den ordinære turorienteringa kommer gratistilbudet Stolpejakt. Her legger  man legger opp til 3 runder a 10 turmål(stolper), samtlige svært lett tilgjengelig langs bydelens gang- og sykkelveier. I og med at samtlige stolper  er tilgjengelige for rullestolbrukere vil funksjonshemmede deltagere i år få godkjent Stolpejakt som turOrientering.

Mosjonstilbudet fra turO-utvalget har gjennomgått en solid fornyelse de siste 5 årene, men basisen er den samme som tidligere; et enkelt opplegg uten krav til spesielle forkunnskaper, fysisk form eller utstyr, tilgjengelig 24/7 i hele sommerhalvåret.

For utfyllende informasjon om Konnerud IL sitt mosjonstilbud henviser vi til klubbens turportal http://turorientering.no/konnerud/. I tillegg kan man følge «turOrientering Konnerud IL» på Facebook.

Utsalgssteder for årets deltagerkonvolutt er Notabene på Konnerudsenteret, Circle K Konnerud, Sport 1 Tri-sport på Gulskogen samt Løplabbet og turistforeningens butikk i sentrum. Notabene har også gratiskart for Stolpejakt/turO for funksjonshemmede til utdeling.

Sammen om noe, om lokale turopplevelser!