Styret

Skistyret 2016/17, hvem er vi?

Ta gjerne kontakt hvis du har ideer eller spørsmål!

 

Leder: Magne Killingstad, Tlf  941 48 696, e-mail: magne.killingstad@kongsberg.com

Nestleder: Ingunn Lysaker Norbom, Tlf 974 30 064, e-mail: ingunn.norbom@merck.com

Økonomi: Håvard Bøygard, Tlf 952 38 850, e-mail: havard.boygard@dnvgl.com

Anlegg: Kjetil Lillaas, Tlf: 911 31 943, e-mail:  kjetillillaas@gmail.com

Sportslig leder: Anders Rhodén, Tlf: 484 61 860, e-mail: anders.rhoden@hotmail.com

Snøproduksjon: Kjell Petter Småge, Tlf: 416 45 005, e-mail: kps@evotek.no

Styremedlem: Mads Madsgård, Tlf: 952 39 556, e-mail: mads@mylnasport.no