SB gruppe

SB gruppe

KIL Ski har også en gruppe for syns- og bevegelseshemmede. Vi har pr i dag for lite antall til å ha trening. Ta kontakt med trener hvis du har lyst til å være med. Ved oppstart vil det bli torsdager fra kl. 18:30