Årets viktigste begivenhet er snart i gang

Ved å trykke på linken under kommer du til et skjema hvor du kan registrere ditt navn og hvilken vakt du vil ha.

NB: Denne vakten beholder du hele sesongen!

Om du eksempelvis velger tirsdag mellom 17:00 – 22:00 vil du måtte møte på vakt på dette tidspunkt alle uker snøproduksjonen er i gang. Om vi ikke produserer snø på dette tidspunktet denne vinteren slipper du vakter.

Årets gladmelding er at vi nå prøver å få andre klubber til å dekke opp 2 døgn.

 

Vi har delt inn en produksjonsuke på følgende måte:

  • Hvert enkelt døgn er delt inn i 5 vakter. Hver vakt er på 5 timer. Nattevakten er på 4 timer.
  • Det er 2 personer pr vakt på dagtid.
  • Fra 22:00 – 03:00 er det 3 personer
  • Fra 03:00 – 07:00 er det 4 personer.

Det er kun 2 som trenger å møte. Dvs at du stiller bare på annenhver vakt om du velger vakten fra 03-07.

Dagvakter mellom 08:00 og 16;00 og nattevakter mellom 03:00 og 07:00 teller mer og blir forsøkt hensyntatt når vi endrer vaktene for WC produksjon. Dvs om det blir slik at KIL Senior tar dagvakter.

Følg linken: https://konnerud.doodle.com/poll/m7sdy2e3snn66kvs

 

Med vennlig hilsen

Kjell Petter Småge

Snøproduksjon

snøproduksjon