Tilbud om kjøp av Smøremasker – BSK

Det er to typer masker, en dyrere variant med vifte og en uten. Den dyreste varianten var det noen av dere som kjøpte gjennom felles bestilling i fjor. Den dyreste varianten bør alle som prepper mye og bruker annet enn type CH-glider (dvs. bruker LF/HF og fluorprodukter) og står i lokaler med dårlig utlufting vurdere å anskaffe. Dette vil trolig være mest aktuelt for junior/senior-gruppa.

For utøvere/foreldre opp til og med HL-alder (15-16 år) som vanligvis prepper i mindre omfang og primært med produkter uten fluor, bør man komme langt med det rimeligste maskealternativet.

Vi må sende samlet bestilling til kretsen.

Meld fra til ski@konnerud.no hvilken masketype du bestiller innen 2. november 2017.
Vi kommer tilbake til info om betaling, men dette skjer trolig av den enkelte ved henting av bestilt maske hos leverandør på Bangeløkka.

TILBUD OM KJØP AV SKYDDA BESKYTTELSESMASKE (pdf)