NM Terrengsykling på Konnerud 16 – 18. juni

16-18. juni arrangerer Konnerud IL Sykkel Norgesmesterskap i terrengsykling i sykkelløypene på Konnerud.

Sykkel-løypa omkranser rulleskiløypa, og det vil disse dagene være masse folk, syklister, tilskuere, støtteapparat etc. som vil benytte rulleskiløypa på ulike måter.
Disse menneskene vil ikke tenke på at det er rulleskiløpere på asfalten, og av hensyn til sikkerheten for begge parter kan ikke rulleskiløpere trene på asfalten disse dagene.
Eneste unntaket er søndag 18. juni. All konkurranse vil da foregå nede på stadion.
Da kan det trenes rolig på rulleski i de øverste sløyfene på oversiden av Skarrabrua / Holmenkollen-brua. Dog må det vises aktsomhet, da syklister kan forville seg opp dit under oppvarming / utsykling.