Årsmøte i KIL Senior 2016

Styret

Styret

Leder Reidar Thorrud                       (på valg i 2018)

Sekretær Odd Andersen                  (på valg i 2018)

Jon Magne Frydenlund                     (på valg i 2017)

Kjell Roar Nilsen                                (på valg i 2018)

Roar Halstensen                               (på valg i 2018)

Helge Ludvigsen                               (på valg i 2017)

Harry Kollerud                                  (på valg i 2017)

 

Arrangementskomité  – valgperiode 1 år)  

Innkjøpsansvarlig Onsdagsvaffer´n Tom Hayden – medhjelper Jan H. Skramstad.

 

Lag 1:

Gunnar Melheim

Svein Gilhus

Bjørn Aurholm

Reidar Halden

Arne Kristoffersen

 

Lag 2:

Leif Andersen

Jon Frydenlund

Per Hansen

Tom Hayden

John Laukli

 

Vikarer:

Karl Ingar Damli

Harry Kollerud

Helge Ludvigsen

Runar B. Nilsen

 

Huskomité – valgperiode 1 år)

Tom Hayden

Ragnar Kollerud

Arne Kristoffersen

Kjell Roar Nilsen – leder

Magne Uv

 

Stiftelsen Klubbhuset

Per Runar Thoresen, leder – (på valg 2018) – vara Tom Hayden – (på valg 2018)

Jan H. Skramstad, sekretær (på valg 2017) – vara Reidar Thorrud (på valg 2017)

Øvrige medlemmer og vararepresentanter velges av hovedstyret i KIL.

 

Revisor

Regnskap revideres sammen med hovedlagets av Ernst & Young AS.

 

Valgkomité (valgt for 1 år)

Arne Kristoffersen

Jan H. Skramstad

Per Runar Thoresen

 

Styrets årsberetning – KIL Senior 2015

 

KIL Senior har i 2015 hatt følgende styre- og komitémedlemmer:

 

Styret

Leder Per Runar Thoresen                 (på valg i 2016)

Sekretær Jan H. Skramstad                (på valg i 2016)

Nestleder Reidar Thorrud                  (på valg i 2016)

Styremedlem Arne Kristensen          (på valg i 2016)

Styremedlem Bjørn Jonassen            (på valg i 2016)

Vara Roar Halstensen                         (på valg i 2016)

Vara Helge Ludvigsen                         (på valg i 2016)

 

Arrangementskomité  – valgperiode 1 år)

Leder Arne Kristensen

 

Lag 1:

Jan Erik Kristensen

Arne Kristensen

Arne Kristoffersen

Thor Mortensen

Reidar Thorrud

 

Lag 2:

Leif Andersen

Jon Frydenlund

Per Hansen

Tom Hayden

John Laukli

 

Vikarer:

Karl Ingar Damli

Harry Kollerud

Helge Ludvigsen

Gunnar Melheim

Runar B. Nilsen

 

Huskomité – valgperiode 1 år)

Tom Hayden

Arne Kristoffersen

Kjell Roar Nilsen

Bjørn Syvertsen

Magne Uv
Stiftelsen Klubbhuset

Per Runar Thoresen, leder – (på valg 2016) – vara Tom Hayden – (på valg 2016)

Jan H. Skramstad, sekretær – (på valg 2017) – vara Reidar Thorrud – (på valg 2017)

Øvrige medlemmer og vararepresentanter velges av hovedstyret i KIL.

 

Revisor

Regnskap revideres sammen med hovedlagets av Ernst & Young AS.

 

Valgkomité valgperiode 1 år

Tom Hayden

Arne Kristoffersen

John Laukli

 

Styret har i 2015 avholdt 9 styremøter.

 

Medlemmer og arrangementer

Medlemstallet er ganske stabilt med om lag 90 medlemmer, herunder 5 æresmedlemmer. Onsdagsvaffer´n er fortsatt populær og omlag halvparten av medlemmene deltar hver uke. Arrangementet er det viktigste og sikreste økonomiske bidrag til driften av KIL Senior.

 

I tillegg til onsdagsvaffer´n har det vært gjennomført Seniormars, 17. mai-markering på klubbhuset og ved bautaen ved Konnerud gamle kirke, 50-års jubileumsfest og Møljebord . Deltagelsen på arrangementene har vært bra.

 

  1. januar 1965 ble Eldres avdeling i Konnerud idrettslag stiftet. Jubileet ble markert med en mottakelse på klubbhuset på jubileumsdagen 20. januar 2015, og en jubileumsfest for medlemmer med ledsagere fredag 9. oktober 2015. 79 gjester og medlemmer deltok på jubileumsfesten som ble ledet av Reidar Thorrud. Leder i KIL Senior tok oss med på en interessant tidsreise gjennom seniorgruppas historie. Tom Hayden viste en bildepresentasjon av seniorgruppa gjennom 50 år. Det var tale av hovedlagets leder Geirr Kihle. På vegne av seniorgruppa overrakte Jan H. Skramstad en vingave til vår mangeårige leder Per Runar Thoresen.

 

I anledning 50-årsjubileet er en komité ledet av Per Runar Thoresen i gang med en jubileumsberetning. Beretningen er ventet ferdig i løpet av inneværende år.
Dugnader

Mange av våre medlemmer har også i 2015 lagt ned betydelig dugnadsinnsats i hall, klubbhus og World Cup.

 

Stiftelsen Klubbhuset

Klubbhuset er som kjent etablert som en egen stiftelse. Vi har vært representert i styret med Per Runar Thoresen (leder) med personlig varamann Tom Hayden og Jan H. Skramstad (sekretær) med personlig varamann Reidar Thorrud. Stiftelsesstyret har hatt 2 styremøter i 2015, men saker av driftsmessig karakter har, etter avtale, blitt behandlet av styret i KIL Senior. Øvrige styremedlemmer har vært Asbjørn Gaustad, Børre Haugen og Geirr Kihle.

 

Medlemmer som har gått bort

Tore Johan Hovland og Torger Torgersen har begge falt bort så altfor tidlig i sine beste pensjonistår. De var begge omgjengelige karer som hadde mange venner og en man kunne stole på i enhver sammenheng.

 

Vi lyser fred over deres minne.