Styret

Styret sesongen 2016-2017

Funksjon Navn E-post
Leder Jørgen Linnes jorgen@hegnar.no
Nestleder Skjalg Jarnang jarnang@salomon-johansen.no
Sportslig leder Mai-Britt Kopperud mbkopperud@gmail.com
Arrangement- og Driftsansvarlig Fredrik Finsrud ff@tektrakom.no
Økonomiansvarlig Nina Holmsveen Nina.holmsveen@gjensidige.no
PR & Sponsor ansvarlig Erik Steen erik.steen@krogsveen.no
Sekretær Anne Hallerud annehall@online.no