Servicebygget

Servicebygget

Servicebygget

Kiosken i servicebygget

Servicebygget ligger rett ved stadion og her finner du en kiosk, møterom og toalettanlegg. Kiosken er normalt bemannet i «normal serieperiode» og innenfor det som omfattes som «travel time». Bemanning av kiosken skjer på dugnad og egen kioskkoordinator styrer dette.

 

Møterom

I servicebygget har fotballgruppa et lite møterom som kan benyttes for møter opp til ca 10-12 personer.