• Camp Konnerud 2016

  Husk å melde på barnet ditt til årets aktivitetscamp i høstfeiren!

 • Fortsatt 1 måned igjen av Tur-sesongen

  TurOrientering og stolpejakt-sesongen går inn i sin siste fase, med mange flotte turmål i nærområdet.

 • Årgangsmøter høsten 2016!

  I uke 39: 26-28 september arrangerer idrettslaget Årgangsmøter for alle trenere og lagledere i årgangene 2001-2009. Ber om hjelp til å spre dette ut til alle årganger i de ulike gruppene!

 • Protokoll og Hovedlagets beretning

  Protokoll fra årsmøte 2016 og Hovedlagets beretning 2015

 • Velkommen til Allidretten!

  Oppsummering av oppstartsmøtet og informasjon om årets allidrettsopplegg.

 • Løft frem et Konnerud lag eller en utøver

  Hver uke er det et Konnerud lag eller en Konnerud utøver som presterer noe som fortjener omtale i Drammens Tidene. Hjelp til og meld inn til Drammens Tidene.

 • Allidrett Sesongen 2016/2017

  Påmelding for Allidrett sesongen 2016/2017 er nå åpnet! Vi ønsker å gi alle barna på Konnerud, født i 2010-2011-2012 årgangene, en allsidig inngang til et liv fylt med bevegelsesglede.

 • Idrettsplakaten

  Konnerud IL sin nye sportsplan er utarbeidet i plakatform, og de tre første plakatene er Allidrettsplakaten, Barneidrettsplakaten og Ungdomsidrettsplakaten. Disse tre plaktene utgjør Idrettsplakaten.

 • Medlemskontingent 2016

  Konnerud IL har tidligere i år sendt ut faktura pr epost, vi sender nå også ut pr post slik at vi er sikre på at alle har mottatt faktura på medlemskapet, det vil også bli sendt kopi av faktura på mail. Alle som er aktive i en gruppe må være medlem av hovedlaget. Man vil ikke kunne være aktiv i en gruppe før medlemskontingenten er betalt.

 • Klubbinternt Trenerkurs

  Siste sjans for Klubbinternt Trenerkurs er 9. juni kl. 19:00 på Klubbhuset. 150 trenere møtte opp i april, nå håper vi at resten av KIL trenerne gjør det samme!